Consuming Quality – Residential Prospects in Interdisciplinary Focus. The Fahle Maja Case
Kapitel i bok, 2011

Författare

Katrin Paadam

Sten Gromark

Chalmers, Arkitektur

Liis Ojamäe

HEJDUK, I. K. and W. M. GRUDZEWSKI. The World Economy: Contemporary Challenges COPE Conference Singapore 2011. Warsaw, DifSA

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

SAMHÄLLSVETENSKAP

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13