Consuming Quality – Residential Prospects in Interdisciplinary Focus. The Fahle Maja Case
Kapitel i bok, 2011

Författare

Katrin Paadam

Sten Gromark

Chalmers, Arkitektur

Liis Ojamäe

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

SAMHÄLLSVETENSKAP

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07