Rejoinder on: Sequences of regressions and their independences
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

triangular systems

Författare

Nanny Wermuth

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Göteborgs universitet

K. Sadeghi

University of Oxford

Test

1133-0686 (ISSN)

Vol. 21 274-279

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

DOI

10.1007/s11749-012-0291-5