Characteristics of Bone Conducted Sound
Paper i proceeding, 1998

Författare

Stefan Stenfelt

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Bo Håkansson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Joint Meeting of the Acoustical Society of America and EAA, Forum Acusticum, Berlin, Germany

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap