Characteristics of Bone Conducted Sound
Paper i proceeding, 1998

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Bo Håkansson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Joint Meeting of the Acoustical Society of America and EAA, Forum Acusticum, Berlin, Germany

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06