A Technique for Determination of Vibrotactile Threshold Levels in Patients with Orthopaedic Osseointegrated Implants
Kapitel i bok, 1998

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

R. Jacobs

K. Olmarker

Björn Rydevik

Göteborgs universitet

P.-I. Brånemark

Osseoperception, editor R. Jacobs

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13