Results from a Radar Antenna Comparison for a Mine Detection Radar System
Paper i proceeding, 1998

Författare

A. Ericsson

A. Gustafsson

Håkan Brunzell

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

EUREL, The Detection of Abandoned Land Mines, Edinburgh, UK

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07