Spinning och autonom influens på hjärtat: Analys av hjärtfrekvensvariation
Paper i proceeding, 1998

Författare

C. Widmark

Kaj Lindecrantz

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

C. Edberg

E. Sterner-Victorin

K. Widmark

Svenska Läkaresällskapets Riksstämma

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07