Key Research Issues in the 4th Generation Wireless Infrastructures
Paper i proceeding, 1998

4gw

Författare

Maxime Flament

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Fredrik Gessler

Fredrik Lagergren

Olav Queseth

Rickard Stridh

Matthias Unbehaun

Jiang Wu

Jens Zander

Proceedings PCC Workshop, Stockholm

1-5

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07