On the State Estimation Problem for Subspace Identification
Paper i proceeding, 1998

Författare

Tony Gustafsson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

CDC '98, Tampa, USA

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap