Vibration Characteristics of Bone-Conduction Sound
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Bo Håkansson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

J. Acoust. Soc. Amer.

Vol. 105 2, Pt. 2 1084-

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06