Characteristics of Bone Conducted Sound
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Bo Håkansson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

J. Acoust. Soc. Am.

Vol. 105 2 1084-

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06