Conversion of dilute-acid hydrolyzates to ethanol by fed-batch fermentation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Mohammad Taherzadeh Esfahani

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Gunnar Lidén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Bioresource Technology

Vol. 69 59-66

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-06