Acetic acid - Friend or Foe in anaerobic conversion of glucose to ethanol by Saccharomyces cerevisiae
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Mohammad Taherzadeh Esfahani

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Gunnar Lidén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Chemical Engineering Science

Vol. 52 15 2653-2659

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-06