The Effect of Carbon dioxide on Xylose Fermentation by Pichia stipitis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Gunnar Lidén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

V Jacobsson

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Appl. Biochem. and Biotechnol

Vol. 38 27

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08