Sensitivity to Bone-Conducted Sound: Excitation of the Mastoid vs the Teeth
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Bo Håkansson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Scand. Audiol.

Vol. 28 3 190-198

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06