Effects in Heterogeneous Catalytic Gas-phase Hydrogenations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik