Hydrometallurgical Treatment of NiMH Batteries
Doktorsavhandling, 2012

KB-salen
Opponent: Paul Brown

Författare

Kristian Larsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

978-91-7385-722-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie

KB-salen

Opponent: Paul Brown

Mer information

Skapat

2017-10-08