Implications of using Visual planning in product development - on communication and coordination in development teams
Rapport, 2012

Författare

Ludvig Lindlöf

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Practices supporting knowledge transfer - an analysis of lean product development

International Journal of Computer Integrated Manufacturing,; Vol. 26(2013)p. 1128-1135

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Pros and cons of lean visual planning: experiences from four product development organisations

International Journal of Technology Intelligence and Planning,; Vol. 7(2011)p. 269-279

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-08