Med generella kompetenser i fokus:Ingenjörsfärdigheter på Chalmers Samhällsbyggnadsprogram
Paper i proceeding, 2011

En pedagogisk modell där generella kompetenser integreras i ämneskurser tillämpas på basblocket på Chalmers civilingenjörsprogram Väg- och vattenbyggnad sedan sex år tillbaka. Denna modell kommer att implementeras i en planerad omstart av ingenjörsutbildningarna inom samhällsbyggnad på Chalmers. Omstarten syftar till en kvalitetssäkring och effektivisering av utbildningen där civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogrammet sammankopplas och samordnas. Vi ser ett förstärkt lärande med de integrerade inslagen och ser hur kopplingen mellan den egna ingenjörsdisciplinen och vikten av kommunikationskunskaper konkretiseras. Modellen åskådliggör hur generella kompetenser har integrerats i tre ämneskurser under grundutbildningens tre första år. Diskussionen utvärderar integrering av generella kompetenser och resonerar kring vilka faktorer som medger handledning av de här färdigheterna på ett meningsfullt vis för att kunna examinera de eftersökta kunskaperna.

informationskompetens

problemlösning

kommunikation

gruppdynamik

Författare

Mihail Serkitjis

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Fia Christina Börjeson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet, Norrköping, 30 november – 1 december 2011

Ämneskategorier

Didaktik

Mer information

Skapat

2017-10-07