Vibration Characteristics of Bone Conducted Sound In Vitro
Paper i proceeding, 1999

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Bo Håkansson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Anders Tjellström

Joint meeting "Berlin'99", 137th meeting of the Acoustical Society of America, 2nd convention of the EAA: Forum Acusticum, Berlin, Germany

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07