Cochlear Response to Bone Conducted Sound
Paper i proceeding, 1999

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Bo Håkansson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Proc. Sixth Int. Congress on Sound and Vibration, Copenhagen, Denmark

Vol. 3 1171-1178

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06