Tallfesting av beviskraften i DNA
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Thore Egeland

Bente Mevåg

Margurethe Stenersen

Nordisk Rettsmedisin

Vol. 4 87-91

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-10