Political Trust and Perceptions of Others’ Behavior – Explaining Homeowners’ Acceptance of Government Regulations of On-site Sewage Systems
Preprint, 2012

Författare

Mathias Zannakis

Göteborgs universitet

Are Wallin

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Tillämpad psykologi

Statsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07