Drivers and barriers to decreasing environmental pressures from decentralized large technical systems – institutional changes and technological dependencies in the case of Swedish on-site sewage systems 1930-2010
Preprint, 2012

Författare

Are Wallin

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Mathias Zannakis

Göteborgs universitet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Tvärvetenskapliga studier

Övrig annan samhällsvetenskap