Drivers and barriers to decreasing environmental pressures from decentralized large technical systems – institutional changes and technological dependencies in the case of Swedish on-site sewage systems 1930-2010
Preprint, 2012

Författare

Are Wallin

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Mathias Zannakis

Göteborgs universitet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Tvärvetenskapliga studier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07