A New Digital, Intensive Care Monitoring System Including Multi-Channel EEG and CFM: Injury in the developing brain
Paper i proceeding, 1999

Författare

M. Thordstein

Ralph Bågenholm

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

S.E. Andreasson

J. Ouchterlony

Nils Löfgren

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

F. Göthe

Stefan Nivall

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

A. Hedström

Kaj Lindecrantz

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Ingemar Kjellmer

G. Wallin

A Brain 1999 Satellite Symposium. Holte, Denmark

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap