A New Digital, Intensive Care Monitoring System Including Multi-Channel EEG and CFM: Injury in the developing brain
Paper i proceeding, 1999

Författare

M. Thordstein

Ralph Bågenholm

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

S.E. Andreasson

J. Ouchterlony

Nils Löfgren

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

F. Göthe

Stefan Nivall

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

A. Hedström

Kaj Lindecrantz

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Ingemar Kjellmer

G. Wallin

A Brain 1999 Satellite Symposium. Holte, Denmark

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07