Using Laguerre filter for adaptive acoustic echo cancelation
Paper i proceeding, 1999

Författare

Lester S.H. Ngia

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

F. Gustafsson

Proc. Int. Workshop Acoust. Echo, Noise Control

148-151

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06