Long Term EEG-Monitoring in Neonatal and Child Intensive Care
Paper i proceeding, 1999

Författare

M. Thordstein

Ralph Bågenholm

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

S.E. Andreasson

J. Ouchterlony

Nils Löfgren

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

F. Göthe

Stefan Nivall

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

A. Hedström

Kaj Lindecrantz

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Ingemar Kjellmer

G. Wallin

XI International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology. Prag, Tjeckien

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07