Long Term EEG-Monitoring in Neonatal and Child Intensive Care
Paper i proceeding, 1999

Författare

M. Thordstein

Ralph Bågenholm

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

S.E. Andreasson

J. Ouchterlony

Nils Löfgren

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

F. Göthe

Stefan Nivall

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

A. Hedström

Kaj Lindecrantz

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Ingemar Kjellmer

G. Wallin

XI International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology. Prag, Tjeckien

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap