A General System Used in Monitoring of Cerebral and Circulatory Function in Neonatal Care
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Kaj Lindecrantz

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Ralph Bågenholm

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

F. Göthe

A. Hedström

Nils Löfgren

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Stefan Nivall

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

J. Ouchterlony

Med. & Biol. Eng. & Comput

Vol. 37

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap