A General System Used in Monitoring of Cerebral and Circulatory Function in Neonatal Care
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Kaj Lindecrantz

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Ralph Bågenholm

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

F. Göthe

A. Hedström

Nils Löfgren

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Stefan Nivall

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

J. Ouchterlony

Med. & Biol. Eng. & Comput

Vol. 37 Suppl. 2

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07