On the performance of turbo codes and convolutional codes of low rate
Paper i proceeding, 1999

error-control

Författare

Carl Fredrik Leandersson

Ove Edfors

Torleiv Maseng

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Proc. IEEE Vehicular Technology Conference, Amsterdam, the Netherlands

1560-1564

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06