A Maritime Medical Consulting System
Paper i proceeding, 1999

Författare

Ants Silberberg

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Kaj Lindecrantz

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

S. Martinell

P. Örtenwall

European Medical & Biological Engineering Conference 1999, Vienna, Austria

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07