A Maritime Medical Consulting System
Paper i proceeding, 1999

Författare

Ants Silberberg

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Kaj Lindecrantz

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

S. Martinell

P. Örtenwall

European Medical & Biological Engineering Conference 1999, Vienna, Austria

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap