Convolutional codes with optimum distance spectrum
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

error-control

Författare

Pål Frenger

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Pål Orten

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

IEEE Communications Letters

Vol. 3 11 317-319

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06