Convolutional codes with optimum distance spectrum
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

error-control

Författare

Pål Frenger

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Pål Orten

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

IEEE Communications Letters

Vol. 3 11 317-319

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06