Terrestrial Network-Based Positioning and Navigation
Kapitel i bok, 2012

Författare

Mauricio A. Caceres Duran

Antonio A. D'Amico

Davide Dardari

Mats Rydström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Francesco Sottile

Erik Ström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Lorenzo Taponecco

Satellite and Terrestrial Radio Positioning Techniques, Davide Dardari, Emanuela Falletti, and Marco Luise, editors. Oxford, Academic Press

75-153

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Signalbehandling

ISBN

978-0-12-382084-6