Terrestrial Network-Based Positioning and Navigation
Kapitel i bok, 2012

Författare

Mauricio A. Caceres Duran

Antonio A. D'Amico

Davide Dardari

Mats Rydström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Francesco Sottile

Erik Ström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Lorenzo Taponecco

Satellite and Terrestrial Radio Positioning Techniques, Davide Dardari, Emanuela Falletti, and Marco Luise, editors. Oxford, Academic Press

75-153
978-0-12-382084-6 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Signalbehandling

ISBN

978-0-12-382084-6

Mer information

Skapat

2017-10-07