Robust Vector Quantization by a Linear Mapping of a Block Code
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Roar Hagen

Chalmers, Signaler och system, Informationsteori

Per Hedelin

Chalmers, Signaler och system, Informationsteori

IEEE Transactions on Information Theory

Vol. 45 200-218

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06