Vector quantization for speech transmission
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Per Hedelin

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Petter Knagenhjelm

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Mikael Skoglund

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Elsevier Science, Speech coding and Synthesis

347-396

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07