Theory for transmission of vector quantization data
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Per Hedelin

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Petter Knagenhjelm

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Mikael Skoglund

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Elsevier Science, Speech coding and synthesis

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13