Theory for transmission of vector quantization data
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Per Hedelin

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Petter Knagenhjelm

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Mikael Skoglund

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap