Spectral Coding by LSP-frequencies: Scalar and VQ-methods
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Roar Hagen

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Per Hedelin

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Proc. I IEEE Communications, Speech and Vision

Vol. 139 2 118-122

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07