Integrated Index Assignment, Source and Channel Coding
Paper i proceeding, 1993

Författare

Petter Knagenhjelm

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Proc. IEEE Int. Symposium on Information Theory ISIT-93, San Antonio, USA

339-

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06