Robust LPC spectrum quantization - Vector quantization by a linear mapping of a block code
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Roar Hagen

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

IEEE Transactions on Speech and Audio Processing

Vol. 4 4

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07