Experimental Study of Endwall Heat Transfer in a Linear Cascade
Paper i proceeding, 2012

Författare

Lei Wang

Bengt Sundén

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Hans Abrahamsson

Eurotherm 2012, 6th European Thermal Science Conference

7-

Ämneskategorier

Maskinteknik

Rymd- och flygteknik

Strömningsmekanik och akustik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07