Assembly of ethylzincate compounds into supramolecular structures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

metallation

diethylzinc

zincate

supramolecular chemistry

organozinc

Författare

Anna Hedström

Göteborgs universitet

Anders Lennartsson

Journal of Organometallic Chemistry

0022-328X (ISSN)

Vol. 696 10 2269-2273

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1016/j.jorganchem.2010.12.001

Mer information

Skapat

2017-10-10