Spontaneous resolution of a bis(eta(1)-methylcyclopentadienyl)zinc complex
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

organometallic

racemisation

spontaneous resolution

organozinc

cyclopentadienyl

Författare

Susanne Olsson

Göteborgs universitet

Anders Lennartsson

Inorganica Chimica Acta

0020-1693 (ISSN)

Vol. 377 1 181-184

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

DOI

10.1016/j.ica.2011.08.019

Mer information

Skapat

2017-10-10