A microdirect methanol fuel cell demonstrator
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Konrad Wozniak

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fasta tillståndets elektronik

David Johansson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fasta tillståndets elektronik

Martin Bring

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fasta tillståndets elektronik

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fasta tillståndets elektronik

Anke Sanz-Velasco

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fasta tillståndets elektronik

Journal of Micromechanics and Microengineering

Vol. v14 S59-S63

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06