Algebraic Bethe ansatz for deformed Gaudin model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

lie algebras

matrix algebra

Författare

NC Antonio

N Manojlovic

Alexander Stolin

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Journal of Mathematical Physics

0022-2488 (ISSN) 1089-7658 (eISSN)

Vol. 52 10

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1063/1.3644345

Mer information

Skapat

2017-10-07