High resolution resonant double gate transistor
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Anke Weinert

Institutionen för mikroelektronik

Gert Andersson

Sensors and Actuator

Vol. A90 20-30

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07