A MODULAR TYPE-CHECKING ALGORITHM FOR TYPE THEORY WITH SINGLETON TYPES AND PROOF IRRELEVANCE
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

singleton types

type-checking

type theory

proof-irrelevance

normalisation-by-evaluation

Författare

A Abel

Thierry Coquand

Göteborgs universitet

M Pagano

Logical Methods in Computer Science

1860-5974 (ISSN)

Vol. 7 2

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.2168/LMCS-7(2

Mer information

Skapat

2017-10-10