Sustainable Shipping in the European Union
Rapport, 2012

EU

Policy

European Union

Sustainable Shipping

Law

Sustainable Development

Strategies

Författare

Erik Svensson

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Statsvetenskap

Juridik och samhälle

Övrig annan samhällsvetenskap

Miljövetenskap

ISBN

978-91-979374-2-9

Mer information

Skapat

2017-10-06