Small Cases
Kapitel i bok, 2011

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi

Marcus Holgersson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi

Innovation and Intellectual Property Cases: Cases in Management, Economics, Law, and Technology

107-113

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-06