Knowledge ergonomics – linking islands of knowledge to promote sustainable shipping
Paper i proceeding, 2012

Författare

Cecilia Österman

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Proceedings of the 44th Annual Conference of the Nordic Ergonomics Society

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Arbetslivsstudier

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

ISBN

978-91-637-1149-7

Mer information

Skapat

2017-10-07