Knowledge ergonomics – linking islands of knowledge to promote sustainable shipping
Paper i proceeding, 2012

Författare

Cecilia Österman

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Proceedings of the 44th Annual Conference of the Nordic Ergonomics Society


978-91-637-1149-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Arbetslivsstudier

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

ISBN

978-91-637-1149-7

Mer information

Skapat

2017-10-07