Performance influencing factors in maritime operations
Kapitel i bok, 2012

Författare

Cecilia Österman

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

The Human Element Container Shipping, edited by Burkhard Lemper, Thomas Pawlik & Susanne Neumann


978-3-631-62194-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Transportteknik och logistik

Styrkeområden

Transport

ISBN

978-3-631-62194-3

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13