Performance influencing factors in maritime operations
Kapitel i bok, 2012

Författare

Cecilia Österman

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Transportteknik och logistik

Styrkeområden

Transport

ISBN

978-3-631-62194-3