Comparing three materials for secondary catalytic tar reforming of biomass derived gas
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

Fredrik Lind

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Nicolas Berguerand

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Martin Seemann

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Henrik Thunman

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

244th American Chemical Society National Meeting & Exposition

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kemiteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07