A Comparison of Several Models for the Hamiltonian p-Median Problem
Preprint, 2012

Författare

Stefan Gollowitzer

Luis Gouveia

Gilbert Laporte

Dilson Lucas Pereira

Adam Wojciechowski

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper