A Comparison of Several Models for the Hamiltonian p-Median Problem
Preprint, 2012

Författare

Stefan Gollowitzer

Luis Gouveia

Gilbert Laporte

Dilson Lucas Pereira

Adam Wojciechowski

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08