A Comparison of Several Models for the Hamiltonian p-Median Problem
Preprint, 2012

Författare

Stefan Gollowitzer

Luis Gouveia

Gilbert Laporte

Dilson Lucas Pereira

Adam Wojciechowski

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper